Centrul Municipal de Colectare Iasi

RO/EN

Deseuri acceptate

Alte categorii de deseuri acceptate

Cantitati maxime de deseuri care pot fi predate de catre o persoana in cadrul CMCI*

*Se pot acorda derogari de la aceste limitari, cu aprobarea conducerii CMCI

Setări cookie-uri

Setări cookie-uri