Centrul Municipal de Colectare Iasi

RO/EN

Despre centru

CENTRUL DE COLECTARE este parte componentă a proiectului STEPS FOR WEEE – PROIECT AL ORGANIZAȚIEI ECOTIC,COFINANȚAT DE NORWAY GRANT

Asociația ECOTIC a derulat în perioada 2015-2016, activitățile din cadrul proiectului “Steps for WEEE”, cofinanțat în proporție de 90% de către Norway Grants.

Innovation Norway (www.eeagrants.org; www.norwaygrants-greeninnovation.no) reprezintă o linie de finanțare a Guvernului Norvegian pentru a dezvolta în România proiecte de creștere a competitivității economiei verzi, dezvoltarea de tehnologii prietenoase cu mediul, crearea de locuri de muncă în industria verde și încurajarea antreprenoriatului în acest segment.

Scopul principal

Scopul principal al acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea ratelor de colectare ale deșeurilor reciclabile și reducerea impactului negativ asupra mediului, în special al deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE). Principalul rezultat planificat al proiectului a fost construirea unui Centru Municipal de Colectare al Deșeurilor Reciclabile și Periculoase, provenite de la populație, în Municipiul Iași.

Acest Centru și-a propus să devină o soluție locală pentru Municipiul Iași și un exemplu de bune practici la nivel național. Necesitatea punerii la dispoziția cetățenilor a unei astfel de soluții de debarasare a deșeurilor derivă din:

– valorile scăzute la nivel național a ratelor de colectare  DEEE și a deșeurilor reciclabile

– soluțiile municipale ineficiente de infrastructură de colectare a deșeurilor reciclabile;

– deșeurile de echipamente electrice și electronice se pierd în fluxurile de deșeuri metalice (fier vechi);

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului a fost înființarea unui centru de colectare a deșeurilor municipale, primul de acest fel din România. De asemenea, în cadrul proiectului am creat un sistem stradal de colectare a DEEE, compus din 15 containere stradale pentru colectarea DEEE de mici dimensiuni (calculatoare, aparate de radio etc.).

O altă activitate a proiectului a constat în realizarea unui studiu privind DEEE generate în România. Studiul poate fi citit aici. Pentru o situație comparativă 2019 vs 2015, vă invităm să citiți și studiul realizat de către ECOTIC în 2019 aici.

Sursa de finanțare a proiectului:

Green Industry Innovation Programme:  www.norwaygrants-greeninnovation.no

Programul Green Industry Innovation pentru România contribuie la obiectivul general al mecanismului financiar norvegian 2009-2014, care are rolul de a contribui la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European (SEE) și pentru a consolida relațiile bilaterale dintre Norvegia și România. Programul este în conformitate cu Acordul între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Regulamentul privind punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian 2009-2014 și Memorandumul de Înțelegere cu privire la punerea în aplicare a mecanismului financiar norvegian între Norvegia și România. Obiectivul programului este de a spori competitivitatea întreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea verde și a spiritului antreprenorial verde. Programul Green Industry Innovation pentru România este un program de dezvoltare al afacerilor. Viziunea programului este: “Bun pentru afaceri și Bine pentru Mediu”. Programul implementează conceptul industriei verzi în înțelegerea globală practică. Activități care urmează să fie sprijinite sunt: dezvoltarea și punerea în aplicare a investițiilor legate de tehnologii ecologice, produse ecologice și servicii inovatoare, reducerea și reutilizarea deșeurilor, inițiative legate de eficiența energetică și utilizarea mai eficientă a energiei din surse regenerabile în operațiunile din afaceri, precum și creșterea eficienței resurselor prin sistemul și procesul de inovare în operațiunile de afaceri.

Setări cookie-uri

Setări cookie-uri