Centrul Municipal de Colectare Iasi

RO/EN

Despre centru

CENTRUL DE COLECTARE, parte componenta proiectului STEPS FOR WEEE – PROIECT AL ORGANIZATIEI ECOTIC, COFINANTAT DE NORWAY GRANTCMCI

Asociatia ECOTIC deruleaza in perioada 2015-2016, activitatile din cadrul proiectului “Steps for WEEE”, cofinantat in proportie de 90% de catre Norway Grants Download which dictator.

Innovation Norway (www.eeagrants.orgwww.norwaygrants-greeninnovation.no) reprezinta o linie de finantare a Guvernului Norvegian pentru a dezvolta in Romania proiecte de crestere a competitivitatii economiei verzi, dezvoltarea de tehnologii prietenoase cu mediul, crearea de locuri de munca in industria verde si incurajarea antreprenoriatului in aceast segment Download Plutonium.

Scopul principal

Scopul principal al acestui proiect il reprezinta imbunatatirea ratelor de colectare ale deseurilor reciclabile si reducerea impactului negativ asupra mediului in special al deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE). Principalul rezultat planificat al proiectului este construirea unui Centru Municipal de Colectare al Deseurilor Reciclabile si Periculoase, provenite de la populatie, in Municipiul Iasi ngxplay.

Acest Centru isi propune sa devina o solutie locala pentru Municipiul Iasi si un exemplu de bune practici la nivel national Best. Necesitatea punerii la dispozitia cetatenilor a unei astfel de solutii de debarasare a deseurilor deriva din:
– valorile scazute la nivel national ale ratelor de colectare ale DEEE, deseurilor reciclabile
– infrastructura ineficienta solutiilor municipale de colectare a deseurilor reciclabile;
– DEEE se scurg in fluxurile de deseuri metalice;

Obiectivele proiectului

Obiectivul principal al proiectului este infiintarea unui centru de colectare a deseurilor municipale, primul de acest fel din Romania. De asemenea, in cadrul proiectului am creat un sistem stradal de colectare a DEEE, compus din 15 containere stradale pentru colectarea DEEE de mici dimensiuni (calculatoare, aparate de radio etc.). O alta activitate a proiectului a constat in realizarea unui studiu privind DEEE generate in Romania

Sursa de finantare a proiectului:

norway

Green Industry Innovation Programme:  www.norwaygrants-greeninnovation.no

Programul Green Industry Innovation pentru Romania contribuie la obiectivul general al mecanismului financiar norvegian 2009-2014, care are rolul de a contribui la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European (SEE) si pentru a consolida relatiile bilaterale dintre Norvegia si Romania nsync 다운로드. Programul este in conformitate cu Acordul intre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeana privind mecanismul financiar norvegian 2009-2014, Regulamentul privind punerea in aplicare a mecanismului financiar norvegian 2009-2014 si Memorandumul de Intelegere cu privire la punerea in aplicare a mecanismului financiar norvegian intre Norvegia si Romania Download your YouTube subscription. Obiectivul programului este de a spori competitivitatea intreprinderilor verzi, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea verde si a spiritului antreprenorial verde 런앤히트 게임. Programul Green Industry Innovation pentru Romania este un program de dezvoltare a afacerilor. Viziunea programului este: “Bun pentru afaceri si Bine pentru Mediu” 하울의 움직이는성. Programul implementeaza conceptul industriei verzi in intelegerea globala practica. Activitati care urmeaza sa fie sprijinite sunt: dezvoltarea, punerea in aplicare, de investitii si de formare legate de tehnologii ecologice, produse ecologice si servicii inovatoare, reducerea si reutilizarea deseurilor, initiative legate de eficienta energetica si utilizarea mai eficienta a energiei din surse regenerabile in operatiunile din afaceri, precum si cresterea eficientei resurselor prin sistemul si procesul de inovare in operatiunile de afaceri 애플 뮤직 음원.